ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP1UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058782

24/04/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP1UR ตระกูล (PDF) PDF icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ภาพรวมคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และการสนับสนุนข้อมูลจําเพาะของตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP1UR ระดับสูง

ขนาด: 9.4 MB
วันที่: เมษายน 2024
การปรับปรุงแก้ไข: 1.45

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*