ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server System M50CYP1UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058782

30/06/2021

Intel® Server Systemทางเทคนิคตระกูล M50CYP1UR (PDF)PDF icon
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ (TPS) ให้ภาพรวมระดับสูงของคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และข้อมูลด้านเทคนิคการสนับสนุนของ Intel® Server System ตระกูล M50CYP1UR

ขนาด: 8.0 MB
วันที่: มิถุนายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *