ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP2UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058781

26/09/2022

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR (PDF) PDF icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ภาพรวมระดับสูงของคุณสมบัติ ฟังก์ชั่น สถาปัตยกรรม และข้อมูลจําเพาะการสนับสนุนของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP2UR

ขนาด: 11.9 MB
วันที่: สิงหาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.41

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*