ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058781

24/04/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR (PDF) PDF icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ภาพรวมคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และการสนับสนุนข้อมูลจําเพาะของตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR ระดับสูง

ขนาด: 13.7 MB
วันที่: เมษายน 2024
การปรับปรุงแก้ไข: 1.43

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*