ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server System M50CYP2UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058781

30/06/2021

Intel® Server Systemผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคตระกูล M50CYP2UR (PDF)PDF icon
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ (TPS) ให้ภาพรวมระดับสูงของคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และข้อมูลด้านเทคนิคการสนับสนุนของ Intel® Server System ตระกูล M50CYP2UR

ขนาด: 11.3 MB
วันที่: มิถุนายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *