ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับIntel® Server Boardตระกูล M50CYP2SB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058779

08/04/2022

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของตระกูล Intel® Server Board M50CYP2SB (PDF) PDF icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ภาพรวมระดับสูงของคุณสมบัติ ฟังก์ชั่น สถาปัตยกรรม และข้อมูลจําเพาะการสนับสนุนของIntel® Server Boardตระกูล M50CYP2SB

ขนาด: 10.03 MB
วันที่: เมษายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*