ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server Board M50CYP2SB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058779

09/07/2021

Intel® Server Boardทางเทคนิคตระกูล M50CYP2SB (PDF)PDF icon
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ (TPS) ให้ภาพรวมระดับสูงของคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และข้อมูลด้านเทคนิคการสนับสนุนของตระกูล Intel® Server Board M50CYP2SB

ขนาด: 8.2 MB
วันที่: มิถุนายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *