ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2SB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058779

24/04/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2SB ตระกูล (PDF) PDF icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) นี้ให้ภาพรวมคุณสมบัติ ฟังก์ชัน สถาปัตยกรรม และการสนับสนุนข้อมูลจําเพาะของตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2SB ในระดับสูง

ขนาด: 19 MB
วันที่: เมษายน 2024
การปรับปรุงแก้ไข: 1.43

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*