ID บทความ: 000058747 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/02/2022

Intel® NUC ไม่สามารถปลุกจากโหมดสแตนด์บายใน Windows* ได้

สิ่งแวดล้อม

Windows 10*

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีแก้ไขปัญหาการปลุกด้วย Intel® NUC

คำอธิบาย

ไม่สามารถปลุก NUC ได้หลังจากใส่ลงในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตใน Windows

วิธีแก้ไข
  1. เข้าถึง BIOS สําหรับ Intel® NUC (F2)
  2. กด F9 เพื่อคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น
  3. คลิกที่ Advanced
  4. คลิกที่ Power
  5. คลิกที่การตั้งค่าพลังงานสํารอง
  6. ยก เลิก  รองรับ PCIe ASPM
  7. การสนับสนุนประเภท SelectSleep,คลิก โหมดสแตนด์บายแบบใหม่ 
  8. กด F10 เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 302 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้