คู่มือบริการตระกูล Intel® Server System M70KLP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058572

15/04/2021

คู่มือบริการ (PDF)PDF icon

คู่มือที่ให้คําแนะนําในการติดตั้งและการลบ:

  • ส่วนประกอบของระบบที่สามารถใช้งานได้
  • ตัวเลือกการกําหนดค่า
  • อุปกรณ์เสริมของ Intel ที่มีให้

ขนาด: 8.29 MB
วันที่: มีนาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 1.0

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าIntel® Server Systemตระกูล M70KLP
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server System M70KLP