คู่มือการกําหนดค่าIntel® Server Systemตระกูล M70KLP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058570

10/06/2021

คู่มือการกําหนดค่า (PDF) PDF icon
ใช้เอกสารนี้เพื่อระบุส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ Intel เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับIntel® Server System M70KLP:

  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ขนาด: 2.09 MB
วันที่: พฤษภาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 1.1

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือบริการตระกูล Intel® Server System M70KLP
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ตระกูล Intel® Server System M70KLP