การกําหนดค่าปลายทางแบบไม่มี LAN ไปยังโหมดควบคุมผู้ดูแลระบบ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058257

20/01/2021

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) การกําหนดค่าปลายทางแบบไม่มี LAN เป็น ACM (PDF)PDF icon
เอกสารนี้ให้ข้อมูลเฉพาะเพื่อกําหนดค่าปลายทางแบบไม่มี LAN ในโหมดควบคุมผู้ดูแลระบบ (ACM) โดยใช้ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) หรือIntel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) โดยไม่ได้ให้คําแนะนําในการติดตั้งและการใช้งานที่สมบูรณ์กับเครื่องมือเหล่านี้ เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเอกสารผลิตภัณฑ์ชุดสมบูรณ์เพื่อIntel EMAหรือIntel SCSทั้งหมด

ขนาด: 277KB
วันที่: มกราคม 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *