การให้การปรึกษาทางเทคนิค-1161: เฟิร์มแวร์ Baseboard Management Controller (BMC) เวอร์ชั่น 2.48.ce3y3bd2 จะปรับใช้กฎความซับซ้อนรหัสผ่านใหม่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058255

29/01/2021

TA-1161 (PDF)PDF icon

เริ่มด้วยเฟิร์มแวร์ Baseboard Management Controller (BMC) เวอร์ชั่น 2.48.ce3y3bd2 มีการปรับใช้กฎความซับซ้อนของรหัสผ่านใหม่

วัตถุประสงค์ของคุณสมบัติเพิ่มเติมนี้ของกฎความซับซ้อนของรหัสผ่านคือการป้องกันไม่ให้ตั้งค่ารหัสผ่านที่อ่อนแอเนื่องจากการพิจารณาความปลอดภัย

เอกสาร Technical Advisory อธิบายถึงกฎความซับซ้อนของรหัสผ่านและสถานการณ์ที่เป็นไปได้และข้อแนะนาเมื่ออัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ BMC เวอร์ชั่น 2.48.ce3y3bd2

ขนาด: 114KB
วันที่: มกราคม 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *