คู่มือผู้ใช้สําหรับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจํา DRAM สองโมดูลในระบบ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058081

15/02/2023

คําแนะนําด้านล่างแสดงวิธีการติดตั้งหน่วยความจํา (DRAM) ในระบบที่มี 2 โมดูล

ทําตามขั้นตอนด้านล่าง: -

1. ระบุช่องเสียบ DRAM

  1. ค้นหา ช่องเสียบหน่วยความจําบนบอร์ด (รูปที่ 1)
  2. ระบุ ช่องเสียบที่สองและช่องที่สี่จากโปรเซสเซอร์ (ไฮไลต์เป็นสีเหลือง) และเปิดแท็บที่ด้านบนสุดของแต่ละช่อง

Identify DRAM Slots

2. จัดแนวโมดูล DRAM

จัดโมดูลหน่วยความจําให้ชิ ดช่องเสียบที่สองและช่องที่สี่จากโปรเซสเซอร์ คุณจะเห็นรูปหยักตรงกลางของหน้าสัมผัสสีทองบนโมดูลหน่วยความจํา การแบ่งนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางของโมดูล คุณจะต้องวางแนวโมดูลเพื่อให้ตัวแบ่งอยู่ในขอบของช่องเสียบอย่างถูกต้อง (รูปที่ 2 และ 3)

Align DRAM Modules 1 Align DRAM Modules 2

 

3. ติดตั้งโมดูล DRAM

เริ่มด้วยการ กด ตรงกลางของโมดูล แล้วกดค้างไว้ที่แต่ละด้านของโมดูลจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก (รูปที่ 4)

Install DRAM Modules

 

วิดีโอนี้แสดงวิธีติดตั้งหน่วยความจํา (DRAM) ในระบบพร้อมโมดูล 2 โมดูล

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สําหรับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจํา DRAM สี่โมดูลในระบบ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเมื่อตรวจไม่พบหน่วยความจํา DRAM