การเพิ่มการสนับสนุนสําหรับเลเยอร์ที่ไม่รองรับใน Intel® ดิสทริบิวชันของชุดเครื่องมือ OpenVINO™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057982

07/12/2020

คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีการเพิ่มการสนับสนุนสําหรับเลเยอร์ที่ไม่รองรับในชุดเครื่องมือ OpenVINO™ ตัวอย่างใช้เฟรมเวิร์ก ONNX* และจะเพิ่มการรองรับสําหรับเลเยอร์ ReduceL2

ขั้นตอนการเพิ่มการรองรับเลเยอร์ที่ไม่รองรับในชุดเครื่องมือ OpenVINO™ (PDF) PDF icon
ขนาด: 963 KB
วันที่: ธันวาคม 2020

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*