รายการกราฟิก HD สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ สําหรับ i9, i7, i5 และ i3

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000057924

08/01/2024

Intel® Core® Desktop Processors i9, i7, i5 และ i3 และชื่อกราฟิก HD Intel®จะแสดงอยู่ในไฟล์ชีท Excel* หรือ PDF

หมาย เหตุ

ตัวเลือกที่ 1:

การใช้แผ่นงาน Excel:

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core และข้อมูลกราฟิก Intel® สําหรับ i9, i7, i5, i3 (เจนเนอเรชั่น 14 ถึงเจนเนอเรชั่น 4) Excel icon

ตัวเลือกที่ 2:

เดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core และข้อมูลกราฟิก Intel® PDF icon

ขนาด: 541 KB, วันที่: มกราคม 2024