วิธีกําหนดค่า RAID หรือหน่วยความจําIntel® Optane™ด้วยIntel® RSTบนแพลตฟอร์มที่รองรับIntel® VMD

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000057787

21/06/2022

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) เวอร์ชั่น 18.0 และใหม่กว่ารองรับแพลตฟอร์มที่รองรับเทคโนโลยี Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)

Intel® VMD เป็นวิธีใหม่ในการปรับตั้งค่าแพลตฟอร์มที่ใช้โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 11 และIntel® Core™ที่ดีขึ้นสําหรับการจัดการไดรฟ์ข้อมูล RAID และหน่วยความจําIntel® Optane™Intel® RST

หมาย เหตุ
 • ไม่แนะนําให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับไดรฟ์ข้อมูลของหน่วยความจํา BIOS หรือ RAID/Intel® Optane™ โดยไม่ปรึกษาผู้จําหน่ายระบบ
 • Intel RSTไม่รองรับ Linux
 • ขั้นตอนในบทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่จําเป็นในการปรับตั้งค่าระบบที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ ไม่ควรทําการเปลี่ยนแปลง BIOS ที่อธิบายไว้หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการเนื่องจากจะทําให้หน้าจอสีน้ําเงินของ Boot Device ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • แพลตฟอร์มที่ระบุไว้เป็น Intel® Optane™ Memory Ready บนไซต์สติกเกอร์หรือผู้จัดจําหน่ายไม่จําเป็นต้องหมายความว่ารองรับIntel® VMDหรือ BIOS ที่เหมาะสมที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ทําตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าและกําหนดค่าระบบที่รองรับ HW/BIOS สําหรับการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลIntel® RSTผ่านIntel® VMD นี่เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้จําหน่ายระบบและผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไดรเวอร์
 • ไดรเวอร์ที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีการจัดการ ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของระบบจากผู้จําหน่ายหากไม่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดอยู่ในแพลตฟอร์ม
  • หากเปิดใช้งาน RAID หรือใช้เพื่อจัดการอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ H ซีรีส์
   • ดาวน์โหลด แพ็คเกจ f6vmdflpy-x64.zip สําหรับแพลตฟอร์มเจนเนอเรชั่น 11/12 ไปยังไดรฟ์ USB (ไม่มีซิป) ซึ่งมี iaStorVD.sys ที่จะใช้ในขั้นตอนที่ 3
   • ดาวน์โหลด Setup.exe เนื่องจากจะนําไปใช้ในขั้นตอนที่ 4 ในระบบปฏิบัติการ
 • หากใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™ ซีรี่ส์ M10 สําหรับการเร่งความเร็วของระบบ
  • ดาวน์โหลด แพ็คเกจ f6flpy-x64(Intel® VMD)zip สําหรับ แพลตฟอร์มการสร้าง 11 ไปยังไดรฟ์ USB (ไม่มีซิป) ซึ่งประกอบด้วย iaStorVD.sys ที่จะใช้ในขั้นตอนที่ 3
  • ดาวน์โหลดSetup.exeเนื่องจากสิ่งนี้จะถูกใช้ในขั้นตอนที่ 4 ในระบบปฏิบัติการ
   หมาย เหตุ
   • แพลตฟอร์มเจนเนอเรชั่น 12 ไม่รองรับซีรีส์ M
   • f6flpy-x64(Non-Intel® VMD)zip มีไว้สําหรับใช้กับแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับIntel VMDหรือไม่ได้เปิดใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: BIOS ของระบบ
หมาย เหตุ
 • การตั้งค่าและตําแหน่งที่มีอยู่ในเมนูอาจแตกต่างกันไป ดูข้อมูลเฉพาะสําหรับแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ที่คู่มือระบบหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้จําหน่าย
 • ฟังก์ชันIntel® RSTต้องมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ UEFI การตั้งค่า Boot Option ควรเป็น UEFI ก่อนดําเนินการต่อ
  • ตัวเลือก Legacy Boot จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยซอฟต์แวร์ Intel® RST

ต้องอัปเดตข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถจัดการได้โดย Intel® VMD Controller:

 1. ค้นหาเมนูการตั้งค่า VMD สําหรับแพลตฟอร์มและเลือก เปิดใช้งาน
 2. จากพอร์ตการจัดเก็บที่มีอยู่ ให้เลือก เปิดใช้งาน สําหรับพอร์ตที่มีอุปกรณ์ที่จะจัดการโดยIntel® RST
 3. เลือก SATA Controller เพื่อเปิดใช้งานเพื่อจัดการโดย Intel® VMD Controller

VMD Setup Menu

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Windows®10 หรือ Windows* 11 รุ่น 64 บิต)

ในระหว่างกระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ f6flpy VMD ที่เหมาะสมเพื่อตรวจจับไดรฟ์ที่บริหารจัดการโดยIntel® RSTภายใต้คอนโทรลเลอร์ Intel® VMD

ด้วยไดรฟ์ USB ที่มีไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่หน้าจอต่อไปนี้ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

OS installation

 1. กด โหลดไดรเวอร์
 2. กด เรียกดู
 3. เลือก ไดรฟ์ USB ที่มีไดรเวอร์ F6 และขยายโฟลเดอร์ที่มีไดรเวอร์ กด OK
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ iaStorVD.sys ถูกไฮไลต์อยู่และ กด Next
 5. เลือก ไดรฟ์สําหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการและ กด Next
ขั้นตอนที่ 4: ในระบบปฏิบัติการ

เมื่ออยู่ในระบบปฏิบัติการแล้ว ให้ ติดตั้ง Setup.exe ที่ดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 1  การดําเนินการนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Windows และให้โอกาสดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหน่วยความจําIntel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูลจาก Microsoft Store* สําหรับการจัดการไดรฟ์ข้อมูลของหน่วยความจํา RAID/Intel® Optane™

หมาย เหตุ
 • ไม่ควรถอนการติดตั้ง/ลบไดรเวอร์ Intel® RST VMD หลังจากติดตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้หน้าจอสีน้ําเงินของ Boot Device ไม่สามารถเข้าถึงได้ และอาจสูญเสียข้อมูลไป
 • อุปกรณ์ VMD จะถูกเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มที่มีการปรับใช้อุปกรณ์ VMD เสมอ อาจมีการกําหนดค่าที่ VMD ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ใดๆ นี่เป็นการกําหนดค่า VMD ว่างเปล่า ด้วยเหตุนี้ไดรเวอร์ RST VMD จึงควรติดตั้งบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์สีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์ของหน้าต่าง