วิธีเปิดใช้งานแพลตฟอร์มที่รองรับ Intel® VMD สําหรับ RAID หรือการกําหนดค่าหน่วยความจํา Intel® Optane™ด้วยไดรเวอร์ Intel® RST

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000057787

09/05/2023

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) เวอร์ชั่น 18.0 และใหม่กว่า รองรับแพลตฟอร์มที่รองรับเทคโนโลยี Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) Intel® VMD เป็นวิธีใหม่ในการปรับตั้งค่าแพลตฟอร์มที่ใช้โปรเซสเซอร์ เจนเนอเรชั่น 11 และ Intel® Core™ที่ดีขึ้น สําหรับการจัดการไดรฟ์ข้อมูล RAID และหน่วยความจํา Intel® Optane™Intel® RST

ทําตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าและกําหนดค่า BIOS ระบบที่รองรับสําหรับการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel® RST ผ่าน Intel® VMD

คุณควรรู้อะไรบ้างก่อนเริ่มใช้งาน
 • ไม่แนะนําให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับไดรฟ์ข้อมูลของหน่วยความจํา BIOS หรือ RAID/Intel® Optane™ โดยไม่ปรึกษาผู้จําหน่ายระบบ คู่มือนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ใช้ระบบและผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ไดรเวอร์ Intel RST ไม่ รองรับ Linux ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (OS) เป็นเพียง Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* รุ่น 64 บิตเท่านั้น
 • คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนที่จําเป็นในการปรับตั้งค่าระบบที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ ไม่ควรทําการเปลี่ยนแปลง BIOS ที่อธิบายหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการเนื่องจากจะส่งผลให้หน้าจอสีน้ําเงินของ Boot Device ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • แพลตฟอร์มที่ระบุไว้เป็น Intel® Optane™ Memory Ready บนไซต์สติกเกอร์หรือผู้จัดจําหน่ายไม่จําเป็นต้องหมายความว่ารองรับ Intel® VMD หรือ BIOS ที่เหมาะสมที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1: รับไดรเวอร์การติดตั้ง
 1. ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Intel® RST ที่เหมาะสม (ไฟล์ SetupRST.exe ) จากศูนย์ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีการจัดการ ตรวจสอบข้อมูลจําเพาะของระบบจากผู้จําหน่ายหากไม่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดอยู่ในแพลตฟอร์ม
 2. เปิด เทอร์มินัลในไดเรกทอรีที่มีไฟล์ SetupRST.exe โดยคลิกขวาที่ไดเรกทอรีแล้วเลือก เปิดในเทอร์มินัล หรือ เปิด PowerShell ที่นี่ คุณอาจต้องกดปุ่ม SHIFT เมื่อคลิกขวาที่ไดเรกทอรีเพื่อดูตัวเลือกที่เหมาะสมในการเลือก
 3. แตกไดรเวอร์ก่อนการติดตั้งโดยเรียกใช้คําสั่ง ./SetupRST.exe -extractdrivers SetupRST_extracted
 4. คัดลอก ไฟล์ไดรเวอร์ทั้งหมดจากไดเรกทอรี SetupRST ที่แตก ไฟล์ไปยังสื่อคีย์ USB ไฟล์ iaStorVD.sys ที่จะใช้งานในภายหลังอยู่ตรงนี้
ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์ Intel® VMD ใน BIOS
 1. ใส่ BIOS
 2. หาเมนูการตั้งค่า VMD สําหรับแพลตฟอร์ม การตั้งค่าและตําแหน่งที่มีอยู่ในเมนูอาจแตกต่างกันไป ดูข้อมูลเฉพาะสําหรับแพลตฟอร์มที่ใช้ได้ที่คู่มือระบบหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้จําหน่าย ภาพด้านล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 3. เปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์ VMD
 4. เปิดใช้งาน พอร์ตจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานซึ่งมีอุปกรณ์ที่จะได้รับการจัดการโดยไดรเวอร์ Intel® RST
 5. เลือก SATA Controller เพื่อเปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์นี้เพื่อจัดการโดยคอนโทรลเลอร์ Intel® VMD
 6. บันทึก การเปลี่ยนแปลงและ ออก ฟังก์ชัน Intel® RST ต้องมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ UEFI การตั้งค่า Boot Option ควรเป็น UEFI ก่อนดําเนินการต่อ ตัวเลือก Legacy Boot จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยซอฟต์แวร์ Intel® RST

VMD Setup Menu

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows*
 1. เริ่ม กระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
 2. ใส่ สื่อคีย์ USB ในที่ที่มีการคัดลอกไฟล์ไดรเวอร์ โปรดดู ขั้นตอนที่ 1 หากสื่อคีย์ USB ไม่มีไฟล์ไดรเวอร์ที่คัดลอก
 3. ในระหว่างกระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ให้คลิก โหลดไดรเวอร์ จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ VMD เพื่อตรวจหาไดรฟ์ที่จัดการโดย Intel® RST ภายใต้ Intel® VMD Controller
 4. เรียกดู ตําแหน่งของไฟล์ iaStorVD.sys ไฟล์นี้ ควรอยู่ภายใต้ /ไดรเวอร์/VMD/ ภายในไฟล์ไดรเวอร์ที่คัดลอกมาในสื่อคีย์ USB
 5. เลือกไฟล์ iaStorVD.sys
 6. เลือก ไดรฟ์สําหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
 7. ทํากระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการให้เสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® RST ในระบบปฏิบัติการ
 1. เมื่อระบบบู๊ตในระบบปฏิบัติการแล้ว ให้ ติดตั้ง ไฟล์ SetupRST.exe ที่ดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 1 การดําเนินการนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Windows และให้โอกาสดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หน่วยความจํา Intel® Optane™และการจัดการที่เก็บข้อมูล จาก Microsoft Store* เพื่อการจัดการไดรฟ์ข้อมูลของหน่วยความจํา RAID/Intel® Optane™
ข้อควรพิจารณาที่สําคัญ
 • ไม่ควรถอนการติดตั้ง/ลบไดรเวอร์ Intel® RST VMD หลังจากติดตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้หน้าจอสีน้ําเงินของ Boot Device ไม่สามารถเข้าถึงได้ และอาจสูญเสียข้อมูลไป
 • อุปกรณ์ VMD จะถูกเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มที่มีการปรับใช้อุปกรณ์ VMD เสมอ อาจมีการกําหนดค่าที่ VMD ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ใดๆ นี่เป็นการกําหนดค่า VMD ว่างเปล่า ด้วยเหตุนี้ไดรเวอร์ VMD Intel® RST จึงควรติดตั้งบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์สีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์ของหน้าต่าง