ข้อมูลการรับประกันชุด IOT สำหรับอุตสาหกรรมของ Intel® Dual band AC-9260

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000057720

21/01/2022

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel มีการรับประกันแบบจำกัดต่อไปนี้สำหรับ ชุด Intel® Dual band AC-9260 Industrial IOT ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

การรับประกันแบบจำกัดสำหรับชุด IOT สำหรับอุตสาหกรรมของ Intel® Dual Band AC-9260 (PDF) ไอคอน PDF

ขนาดize: 139 KB
วันที่: ตุลาคม 2020

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF