มีอะไรอยู่ในกล่องสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510 และชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057661

12/04/2023

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510 & ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710 มีรายการด้านล่างในกล่อง

 • บอร์ดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 พร้อม Intel® Core™ i5 บัดกรีหรือโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7
 • รวมอยู่ในบอร์ดแล็ปท็อป Intel® NUC M15:
  • หน่วยความจํา 8GB หรือ 16GB (บัดกรี)
  • Intel® WiFi 6 AX201, โมดูล Bluetooth 5.1 (บัดกรี)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
 • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB Type C 20V, 3.25A (65W)
  • สายไฟเฉพาะภูมิภาค
 • คู่มือการผนวกรวม
 • คู่มือผู้ใช้
 • คู่มือความปลอดภัย

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: