หน่วยความจําระบบของชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 -- ลก. 510 และชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - 9710

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000057590

23/06/2021

ข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจํา

  • Soldered-down 8GB หรือ 16GB LPDDR4x @ 4266 MHz
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
Intel NUC Laptop Kitจํานวนหน่วยความจําที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ชุด® Intel® NUC M15 - 987.776.ขนาด 8 GB
ชุด® Intel® NUC M15 - 710ขนาด 16 GB

 

หมาย เหตุไม่มีตัวเลือกในการอัพเกรดหน่วยความจําในIntel NUC Laptopเหล่านี้เนื่องจากหน่วยความจําถูกบัดกรี