การตั้งค่าที่แนะนาเพื่อการเชื่อมต่อขนาด 802.11ax

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000057574

26/03/2021

ด้านล่างเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นและที่แนะนา® Intel® Wireless Adapters ที่รองรับ 802.11ax หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้หน้านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการคืนค่าการตั้งค่าระบบของคุณกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ภายใต้แท็บขั้นสูง ของคุณสมบัติWindows* Device Manager

หมาย เหตุอัปเดตซอฟต์แวร์ของอะแดปเตอร์และเราเตอร์ไร้สายของคุณ ใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่ออัปเดตไดรเวอร์ Intel® ของคุณ

 

การตั้งค่าเริ่มต้น/ที่แนะนา

คุณสมบัติค่า
ความกว้างของช่องสัญญาณเพื่อ 5GHzอัตโนมัติ (จุดเชื่อมต่อจะระบุความกว้าง)
การข้ามเครือข่ายการข้ามเครือข่ายปานกลาง
ตัวเพิ่มอัตรารับส่งปิด
ส่งพลังงานสูง สุด
โหมดไร้สาย 802.11n/ac/ax802.11ax


ตรวจให้แน่ใจว่าจุดเชื่อมต่อ (AP) หรือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณรองรับคลื่นความถี่ 5 GHz และปรับตั้งค่าไว้เป็นโหมด 11ax
หากคุณไม่แน่ใจว่า AP ถูกกําหนดค่าเป็น 11ax หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ผลิต AP ของคุณ

การตั้งค่าคีย์ที่เกี่ยวข้องกับ AP ไร้สาย 11ax

หมาย เหตุชื่อและคุณสมบัติที่แท้จริงของการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ AP ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือติดต่อผู้ผลิต AP ของคุณเพื่อดูรายละเอียด
 • ช่อง

  การตั้งค่านี้จะควบคุมช่องสัญญาณที่ AP ของคุณใช้สื่อสารกับอุปกรณ์ไคลเอนต์ในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

  จุดต่อส่วนใหญ่ควรตั้งค่านี้เป็นอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น เราไม่แนะนาให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้นอกจากคุณ:

  • มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับช่องสัญญาณ Wi-Fi
  • รู้วิธีพิจารณาช่องสัญญาณแออัดน้อยที่สุดในสภาพแวดล้อมของคุณ
    
 • ความกว้างของช่อง

  เพื่อประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด ให้เปิดใช้งานการสนับสนุนความกว้างของช่องสัญญาณทั้งหมด

 • (ไร้สาย) โหมด

  การตั้งค่านี้จะควบคุมประเภทอุปกรณ์ Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax) ที่สามารถเชื่อมต่อกับ AP ได้
  เพื่อประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด ให้เปิดใช้งานการรองรับโหมดไร้สายทั้งหมด
  เปิดใช้งานโหมด Wi-Fi 6S, Wi-Fi 6 หรือ AX ของอุปกรณ์ 11ax

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าที่แนะนาให้เชื่อมต่อในขนาด 802.11ac
โปรโตคอล Wi-Fi และอัตราข้อมูลต่างกันอย่างไร
การตั้งค่าอะแดปเตอร์ Wi-Fi ขั้นสูงคืออะไร