วิธีการเปิดใช้งานและปิดใช้งานการรีเฟรชด้วยตนเองของแผง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057194

28/07/2020

การรีเฟรชด้วยตนเองของแผงสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยการช่วยให้แผงรีเฟรชได้อย่างอิสระ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรีเฟรชด้วยตนเองของแผงในศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®:

  1. จากเมนูเริ่มต้นของ Windows ให้ค้นหาศูนย์บัญชาการกราฟิก Intel ดับเบิลคกันไอคอนศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น
  2. คลิกระบบในเมนูการนำทางด้านซ้าย
  3. ในแท็บพลังงานให้ค้นหาการ รีเฟรชด้วยตนเอง และคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน/ปิดใช้ งาน
หมาย เหตุการรีเฟรชด้วยตนเองของแผงจะใช้งานได้เฉพาะสำหรับ DisplayPort ๑.๓ (eDP ๑.๓) เท่านั้น

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการติดตั้งศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®