TA-๑๑๕๕: คำแนะนำด้านอินเทอร์เฟซของตัวควบคุมแป้นพิมพ์ (KCS) การจัดการกับ Baseboard

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000057114

16/07/2020

TA-๑๑๕๕ (PDF)PDF icon

  • ปัญหา
  • สาเหตุราก
  • การดำเนินการแก้ไข/ความละเอียด
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ขนาดไฟล์: ๑๔๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๒๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*