คู่มือการประเมินประสิทธิภาพสําหรับ Intel® Optane™ SSD DC P4800X สําหรับ Windows*, Linux* และ VMware*

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000057018

10/05/2022

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพสําหรับIntel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux*, Windows* และ VMware*

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพไดรฟ์ Intel® Optane™ Solid State DC ซีรีส์ P4800X (Windows) (PDF) PDF icon
ขนาด: 258 KB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพไดรฟ์ Intel® Optane™ Solid State DC ซีรีส์ P4800X (Linux) (PDF) PDF icon
ขนาด: 511 KB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 9

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพไดรฟ์ Intel® Optane™ Solid State DC ซีรีส์ P4800X (VMware) (PDF) PDF icon
ขนาด: 778 KB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*