รหัสข้อผิดพลาด 0xA0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, หรือ 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0xA008001E, หรือ0xA008001F

โซลูชันนี้ได้รับการตรวจสอบจากลูกค้าของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกับตัวแปรสภาพแวดล้อมเหล่านี้

ความรู้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000056927

14/10/2020

คุณเห็นอะไรบ้าง

หนึ่งรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ได้รับเมื่อมีการจัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ Intel® Optane™: 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0Xa0070021, 0xA008001E, 0xA008001F


วิธีการแก้ไข:

ไม่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นอย่างถูกต้องหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมการติดตั้ง

ขั้นตอนในการแก้ไข

หมาย เหตุ
  • สำรองข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง
  • หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเริ่มแอปพลิเคชันหน่วยความจำของ Intel® Optane™และการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ไดรเวอร์/คอนโทรลเลอร์ Intel® RST ค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดที่นี่

ขั้นตอนที่ 1: ปิดใช้งาน การเร่งความเร็ว

  • หากไม่สามารถปิดใช้งานการเร่งความเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นนี้สามารถทำได้ใน BIOS ของระบบ
  • ใน BIOS ของระบบให้ค้นหาเมนูเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid
  • เลือกไดรฟ์ข้อมูลหน่วยความจำ Intel Optane
  • เลือกตัวเลือกเพื่อ deconcatenate
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเก็บรักษาข้อมูลไว้แล้ว มันย้ายข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูลของคุณกลับไปยังไดรฟ์ความจุที่สูงกว่าที่กำลังเร่งความเร็ว
  • เลือกตัวเลือกเริ่ม deconcatenation

ขั้นตอนที่ 2: ถอนการติดตั้ง แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง แอพพลิเคชั่นอีกครั้ง

หมาย เหตุ

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้หากไดรฟ์ที่จะเร่งความเร็วอยู่แล้วมีพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบเพิ่มเติมหรือไดรฟ์ข้อมูล RAID รุ่นเก่า สิ่งเหล่านี้ต้องถูกลบออกก่อนที่จะดำเนินการต่อ

หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน ภายใต้หน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล


ทำให้ & ข้อมูลเพิ่มเติม:
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้หน่วยความจำ Intel® Optane™ Optane

 

การโพสต์และการใช้เนื้อไม่มีในเว็บไซต์นี้เป็นไปตาม ข้อกำหนดการใช้ งาน Intel.com