รหัสข้อผิดพลาด 0xA0070004-ข้อมูลเมตาที่ไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์หน่วยความจำ Intel® Optane™

โซลูชันนี้ได้รับการตรวจสอบจากลูกค้าของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกับตัวแปรสภาพแวดล้อมเหล่านี้

ความรู้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000056924

13/07/2020

คุณเห็นอะไรบ้าง

ได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อทำการจัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ Intel® Optane™: 0Xa0070004


วิธีการแก้ไข:

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากมีข้อมูลเมตาเก่าข้อมูลที่เพิ่มลงในโมดูลเมื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูลยังคงอยู่บนอุปกรณ์   ซึ่งอาจมาจากอินสแตนซ์ก่อนหน้าของไดรฟ์ข้อมูลหน่วยความจำ Intel Optane

หากข้อมูลนี้ยังคงมีอยู่ซอฟต์แวร์ไม่สามารถสร้างไดรฟ์ใหม่ได้ตามที่ระบุว่ามีไดรฟ์ข้อมูลอยู่แล้ว

 

ขั้นตอนในการแก้ไข:

หมาย เหตุสำรองข้อมูล/ไฟล์ทั้งหมดก่อนดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่าง

 

หากต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่ให้ดูบทความการ ลบพาร์ติชันที่มี Microsoft DiskPart * เพื่อ ' Clean ' โมดูลของข้อมูลทั้งหมด

 

หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน ภายใต้หน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล


ทำให้ & ข้อมูลเพิ่มเติม:

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยความจำ Intel® Optane™

 

ข้อมูลในบทความนี้ถูกใช้โดยลูกค้าของเราแต่ไม่ได้ทดสอบการจำลองแบบอย่างเต็มรูปแบบหรือผ่านการตรวจสอบโดย INTEL ผลลัพธ์แต่ละรายการอาจแตกต่างกันไป การโพสต์และการใช้เนื้อไม่มีในเว็บไซต์นี้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ งานเว็บไซต์