คู่มือและคู่มือIntel® NUC Element

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056887

28/04/2021

คู่มือเหล่านี้จะให้คําแนะนําในการติดตั้งทีละขั้นตอนIntel® NUC Elementคู่มือ

Intel® NUC Compute Elementคู่มือผู้ใช้กฎระเบียบและความปลอดภัย
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv716W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi716W
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11Bv58W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11IBi58W
ส่วนประกอบ® Intel® NUC 11 CM11IBi38W
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11YBC4W
คู่มือผู้ใช้ icon
ขนาด: 1.8 MB
วันที่: ธันวาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
กฎระเบียบและความปลอดภัยicon
ขนาด: 8.0 MB
วันที่: เมษายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i7CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8v5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i5CB
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 8 Pro CM8i3CB
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8PCB
ส่วนประกอบประมวลผลที่® Intel® NUC 8 CM8CCB
คู่มือผู้ใช้ icon
ขนาด: 8.74 MB
วันที่: เมษายน 2021
ฉบับแก้ไข: 2
กฎระเบียบและความปลอดภัยicon
ขนาด: 7.9 MB
วันที่: เมษายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1

 

Intel® NUC Elementคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
Intel® NUC Assembly Element CMA2GBคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 4.0 MB
วันที่: เมษายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ริกาคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 3.3 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABBคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 3.2 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABCคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 1.1 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 3.2 MB
วันที่: สิงหาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBAVคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 1 MB
วันที่: สิงหาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Board Element CMB2GB

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 4.0 MB
วันที่: เมษายน 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1

Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABAคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 4.2 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABBคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 4.1 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABCคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 929KB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1
Intel® NUC Pro Board Element CMB1BBคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ icon
ขนาด: 3.9 MB
วันที่: มิถุนายน 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 1