คู่มือการติดตั้งและบริการสำหรับตระกูลสำหรับครอบครัวระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056687

27/05/2020

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M20MYP1UR รวมระบบ and_Service Guide_1 0 (PDF) icon

คู่มือนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแทรกและการสกัดส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ Intel ที่มีให้สำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล


ขนาด: ๖.๔ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๒๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS)
คู่มือการกำหนดค่า