คู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056686

15/06/2020

คู่มือการกำหนดค่า M20MYP1UR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®๑.๐ (PDF) icon
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล, ชื่อรหัส Mystic Pass

ขนาด: ๑.๑ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๒๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

 

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS)
คู่มือการติดตั้งและบริการ