ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไดรเวอร์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000056547

14/06/2023

ไดรเวอร์คืออะไร

ไดรเวอร์อุปกรณ์ (บางครั้งเรียกว่า ไดรเวอร์ ) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บอกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณถึงวิธีสื่อสารกับฮาร์ดแวร์เฉพาะ ตัวอย่างฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ไดรเวอร์ ได้แก่ การ์ดกราฟิก Wi-Fi และอะแดปเตอร์เครือข่าย

ไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel® เมื่อเทียบกับไดรเวอร์ที่กําหนดเองของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์คืออะไร

ไดรเวอร์ทั่วไปที่ Intel® จัดหาให้คือเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ที่ไม่ได้ปรับแต่งสําหรับตัวแปรเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายอื่นจําหน่าย เมื่อมี Intel แนะนําให้ใช้ไดรเวอร์จาก ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

Intel มีไดรเวอร์ทั่วไปให้เลือกใช้ ในขณะที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์:

  • อาจมีไดรเวอร์แบบปรับแต่งที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าพร้อมคุณสมบัติที่มีการแก้ไข
  • อาจตรวจสอบไดรเวอร์เหล่านี้เพื่อใช้กับอุปกรณ์ในระบบเฉพาะดังกล่าว

ต้องทําอย่างไรเมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะพยายามติดตั้งไดรเวอร์

ดูบทความเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ หากคุณไม่พบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณเห็น โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ปุ่มวิดเจ็ต "ให้ความคิดเห็น" ที่ด้านล่างของหน้าการสนับสนุน Intel ส่วนใหญ่

  1. ข้อผิดพลาดที่รายงานโดย Microsoft สําหรับไดรเวอร์กราฟิก
  2. ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
  3. ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของข้อกําหนดขั้นต่ําเมื่อติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel®
  4. รหัสข้อผิดพลาดสําหรับเวอร์ชั่น Intel Graphics Driver 27.20.10.9466 และเก่ากว่า
  5. รหัสข้อผิดพลาดสําหรับเวอร์ชัน Intel Graphics Driver 30.0.100.9684 และใหม่กว่า