ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแบตเตอรี่ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000056526

23/08/2022

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศและในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก เอกสาร ฯลฯ ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง จำเป็นต้องใช้บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งวัสดุอันตรายที่ผ่านการรับรองเพื่อจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

คำเตือน
ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟลวก - อย่าถอดชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกจากชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

หากไม่มีร่องรอยความเสียหายทางกายภาพหรือการคายความร้อน คุณสามารถจัดส่งชุดแล็ปท็อป Intel® NUC พร้อมแบตเตอรี่ในตัวกลับมาได้ ตัวอย่างเหล่านี้รวมไปถึงเคสหรืออิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ที่โป่งพอง หรือสัญญาณของคราบควันหรือการเกิดเขม่า ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ และติดฉลากอย่างเหมาะสม ก่อนบรรจุพัสดุสำหรับการจัดส่ง ให้เปิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้แบตเตอรี่คายประจุออกมาให้เหลือต่ำที่สุด

หากเคสผลิตภัณฑ์โป่งพองหรือมีการคายความร้อนเกิดขึ้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในองค์กรของคุณทันที หรือผู้ให้บริการขนส่งวัสดุอันตรายที่ผ่านการรับรองเพื่อดำเนินการที่จำเป็น และแจ้งผู้ติดต่อด้านการดูแลคุณภาพสำหรับลูกค้า Intel ของคุณ

หมายเหตุ แบตเตอรี่ที่ชำรุดจัดเป็นสินค้าอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการจัดการและบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ

หากไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้ คุณอาจต้องเสียค่าปรับและถูกลงโทษอย่างรุนแรง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อบังคับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกอบรมที่เหมาะสมได้

แนวทางการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมทางอากาศ
  • หากจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณต้องใช้ข้อมูลติดต่อของบุคคลที่เป็นเจ้าของการจัดส่ง
  • หากจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมและคุณต้องชำระเงินสำหรับการจัดส่ง โปรดใช้หมายเลขติดต่อที่พิมพ์ล่วงหน้าของคุณเอง หากมี
  • หาก Intel เป็นผู้จ่ายค่าจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปกปิดฉลาก และเครื่องหมายก่อนหน้านี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งนี้แล้ว

สำหรับคำแนะนำว่าการขนส่งของคุณต้องใช้เครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมหรือไม่นั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในของคุณทันที หรือแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรองทราบ

หมายเหตุ ฉลากเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมจะเป็นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
  • เครื่องหมายสีดำบนพื้นหลังสีขาว หรือพื้นหลังที่มีสีตัดกันอย่างเหมาะสม
  • เส้นแรเงาต้องเป็นสีแดง และความกว้างขั้นต่ำของเส้นแรเงาคือ 5 มม.
  • ขนาดขั้นต่ำคือกว้าง 120 มม. x สูง 110 มม.

หมายเหตุ
  • เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกอบรมที่เหมาะสมได้
  • Intel ไม่ได้ให้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวัตถุอันตรายภายในของคุณ หรือผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการรับรองเพื่อขอคำแนะนำ

หากการจัดส่งของคุณเป็นการขนส่งภาคพื้นดิน ให้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) สำหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC
เอกสารกำกับดูแลสำหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC