วิธีการลบอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์เสมือน) สำหรับ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) วิดีโอ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056525

23/04/2020