การสนับสนุนไฟล์ข้อมูลการติดตั้ง (INF) สําหรับไดรเวอร์ Intel® Wireless (แพ็คเกจไดรเวอร์เวอร์ชั่น 21.90.X หรือใหม่กว่า)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056509

16/05/2024

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือผู้ใช้ปลายทาง เพื่อติดตั้งแพ็คเกจ Intel® Wi-Fi เวอร์ชั่น 21.90.X หรือใหม่กว่า โดยใช้วิธีการติดตั้งไฟล์ข้อมูลการตั้งค่า (INF) หรือวิธีการติดตั้งปกติ

เริ่มต้นด้วย Wi-Fi รีลี ส 22.100.X ไฟล์ INF ใหม่จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการติดตั้ง ( ลิงก์ผู้ดูแลระบบไอทีสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless) ที่จะรองรับอะแดปเตอร์ Intel Wireless Wi-Fi 6E และ Wi-Fi 7 ทั้งหมด ไฟล์ INF (Netwtw06e.inf) จะให้การสนับสนุนการติดตั้งสําหรับอะแดปเตอร์ Wi-Fi 6E ปัจจุบันและใหม่กว่า

จากแพ็คเกจ Wi-Fi รีลีส 21.90.X เป็นต้นไป มีไฟล์ INF หนึ่งไฟล์ใน ลิงก์ผู้ดูแลระบบไอทีสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ซึ่งจะรองรับไดรเวอร์ Wi-Fi ที่แตกต่างกันสองตัว ไฟล์ INF (Netwtw08.inf) จะให้การสนับสนุนการติดตั้งสําหรับไดรเวอร์สองตัว (Netwtw08.sys และ Netwtw10.sys)

INF นี้ประกอบด้วย:
•สองเวอร์ชันไดรเวอร์ที่แตกต่างกันภาพเฟิร์มแวร์ที่แตกต่างกันสองภาพ ( ไฟล์ DAT), หนึ่ง.DLL, หนึ่งไฟล์ .CAT

การสนับสนุน INF ใหม่:

New INF Support image

ไดรเวอร์ Wi-Fi ที่ถูกต้องจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อทําการติดตั้ง INF หรือใช้วิธีการติดตั้งปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ที่มีอยู่ในระบบและเจนเนอเรชั่นของแพลตฟอร์ม Intel (เช่น โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10) ไดรเวอร์ Wi-Fi ที่ถูกต้องจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อทําการติดตั้ง INF หรือใช้วิธีการติดตั้งปกติ

นอกจากนี้ ทั้งไดรเวอร์ (Netwtw08.sys และ Netwtw10.sys) จะมีเวอร์ชั่นของไดรเวอร์เดียวกันแสดงอยู่ภายใต้ ตัวจัดการอุปกรณ์ แต่รายละเอียดไดรเวอร์จะแสดงชื่อไฟล์และเวอร์ชันไฟล์ต่างกัน

ตัว อย่าง เช่น:

Example image

โปรดดู ลิงก์ผู้ดูแลระบบ IT สําหรับ บันทึกประจํารุ่นซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และตารางผลิตภัณฑ์ที่รองรับและเวอร์ชันของไดรเวอร์สําหรับรายละเอียด