การรองรับไฟล์ข้อมูลการตั้งค่า (INF) สําหรับไดรเวอร์ไร้สาย Intel® (เวอร์ชันแพคเกจไดรเวอร์ 21.90.X หรือใหม่กว่า)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056509

21/01/2022

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือผู้ใช้ปลายทางติดตั้งแพ็คเกจ Intel® Wi-Fi เวอร์ชั่น 21.90.X หรือใหม่กว่าโดยใช้วิธีการติดตั้งไฟล์ข้อมูลการตั้งค่า (INF) หรือวิธีการติดตั้งตามปกติ

ตั้งแต่ Wi-Fi รีลีส 22.100.Xไฟล์ INF เพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแพ็คเกจการติดตั้ง ( ลิงก์ผู้ดูแลระบบไอทีสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless) ที่จะรองรับอะแดปเตอร์ Intel Wireless Wi-Fi 6E ทั้งหมด ไฟล์ INF (Netwtw06e.inf) จะรองรับการติดตั้งอะแดปเตอร์ Wi-Fi 6E ในปัจจุบันและที่ใหม่กว่า

จากแพ็คเกจ Wi-Fi เวอร์ชัน 21.90.X เป็นต้นไป มีไฟล์ INF หนึ่งไฟล์ใน ลิงก์ผู้ดูแลระบบไอทีสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ซึ่งจะรองรับไดรเวอร์ Wi-Fi ที่แตกต่างกันสองตัว ไฟล์ INF (Netwtw08.inf) จะรองรับการติดตั้งไดรเวอร์สองตัว (Netwtw08.sys และ Netwtw10.sys)

INF นี้รวมถึง:
• ไดรเวอร์ที่แตกต่างกันสองเวอร์ชั่น ภาพเฟิร์มแวร์สองภาพที่ต่างกัน ( ไฟล์ DAT), หนึ่ง DLL, ไฟล์ .CAT หนึ่งไฟล์

การสนับสนุน INF ใหม่:

New INF Support image

ไดรเวอร์ Wi-Fi ที่ถูกต้องจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อทําการติดตั้ง INF หรือใช้วิธีการติดตั้งตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ที่มีอยู่ในระบบและเจนเนอเรชั่นของแพลตฟอร์ม Intel (เช่น โปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น 10)

นอกจากนี้ ทั้งไดรเวอร์ (Netwtw08.sys และ Netwtw10.sys) จะมีไดรเวอร์เวอร์ชั่นเดียวกันที่แสดงภายใต้ตัวจัดการอุปกรณ์ แต่รายละเอียดไดรเวอร์จะแสดงชื่อไฟล์และเวอร์ชันไฟล์ที่แตกต่างกัน

ตัว อย่าง เช่น:

Example image

โปรดดู ลิงก์ผู้ดูแลระบบไอทีสําหรับหมายเหตุรีลีสซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และตารางผลิตภัณฑ์ที่รองรับและเวอร์ชันของไดรเวอร์สําหรับรายละเอียด