ภาพวาดเชิงกลสําหรับ Intel® NUC Element

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056410

15/02/2024

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ภาพวาดองค์ประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC

สําหรับภาพวาดโดยละเอียดของฮีทซิงค์พัดลมหรือขั้วต่อแผงด้านหน้าและหลัง ให้ดาวน์โหลดภาพวาดเชิงกลในรูปแบบ STEP ด้านล่าง Intel จัดหาเอกสารให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใด

องค์ประกอบ Intel® NUC Board รูปแบบขั้นตอน
ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E CMCN1CC-STEP.ZIP