ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) สำหรับตระกูลตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056397

27/05/2020

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ครอบคลุม:

  • คุณสมบัติ
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง

M20MYP_TPS_Rev1 0 (PDF)icon
ขนาด: ๔.๙ MB
วันที่: เมษายน๒๐๒๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกำหนดค่า
คู่มือการติดตั้งและบริการ