มีอะไรในกล่องสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC - LAPQC71A

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056394

11/11/2021

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC - LAPQC71A พร้อมส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • LAPQC71A - เมนบอร์ด ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ soldered-down Intel® Core™ i7-9750H และ GeForce® GTX 1660 Ti
  • Intel® WiFi 6 AX 200 พร้อมโมดูล Bluetooth 5.0 (ถอดออกได้)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • ช่องเสียบ M.2 คู่
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19.5V, 11.79A ที่ไม่มีสายไฟ
  • คู่มือฉบับย่อ ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC LAPQC71A
  • คู่มือข้อมูลกฎระเบียบ ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC LAPQC71A

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: