๑๑๕๒ตัวควบคุมแบบสาม Intel® RAID โหมดอาจทำให้เกิดปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลบนไดรฟ์เสมือน RAID ที่กำหนดค่าโดยใช้ RAID-5 หรือ RAID-6 ในโหมดการเขียนผ่าน

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000056192

26/02/2020

Intel ได้ระบุปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นบนไดรฟ์เสมือน RAID ตามที่กำหนดค่าและจัดการโดยตัวควบคุม Intel® RAID ต่อไปนี้:

  • Intel® RAID Module RMSP3AD160F
  • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F
  • Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
  • Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก PDF สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

  • ปัญหา
  • สาเหตุราก
  • แก้ ปัญหา

TA-๑๑๕๒ (PDF)PDF icon
รายละเอียดปัญหาด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อาจเกิดจากรากและความละเอียด

ขนาดไฟล์: ๓๐๓ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๒๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*