วิดีโอวิธีการ: สร้าง VLAN ใน Windows® 10 โดยใช้ PowerShell*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056184

26/03/2021

วิดีโอนี้เป็นบทช่วยสอนฉบับสั้นเกี่ยวกับการสร้าง VLAN โดยใช้สั่ง PowerShell ใน Windows® 10

หมาย เหตุคําแนะนําเหล่านี้จะไม่ใช้งานใน Windows* Server 2016 และ Windows Server 2019 ใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างทีมและ VLANs คําแนะนําที่นี่

 

 

รายการบัญชาการที่ใช้ในวิดีโอนี้:

Import-Module -ชื่อ 'C:\ไฟล์โปรแกรม\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets'
รับ IntelNetAdapter
Add-IntelNetVLAN
Add-IntelNetVLAN -ParentName "" -VLANID "101"
รับความช่วยเหลือ Add-IntelNetVLAN

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® PROSetซอฟต์แวร์ Windows PowerShell*