ชุดตัวช่วยสร้างที่ช่วยเหลือตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056131

10/01/2023

ชุดผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® นี้มีตัวช่วยสร้างให้คุณ

การแก้ไขปัญหาการบูท
การแก้ไขปัญหาการบูทระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตัวเลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลIntel® Server Board
ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลสําหรับIntel® Server Boardซีรีส์ S3000/S5000
กําลังกําหนดค่าIntel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)
สาธิตการกําหนดค่าIntel® Remote Management Module 3โดยใช้ cd Intel® Deployment Assistant

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือช่วยเหลือตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด