โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ ที่เข้ากันได้กับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055996

02/11/2023

นี่คือรายชื่อโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 ที่เข้ากันได้กับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100

หมาย เหตุ
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8280 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8270 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8280L โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8268 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8256
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8276 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8253
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8276L โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6262V โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240L โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6210U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6258R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6209U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6256 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240Y โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6208U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6254 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5222
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238L โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252N โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6250 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238T โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220S
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6250L โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6234 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6248 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6248R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230N โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218B
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6246 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6246R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230T โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6244 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6242 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5217
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6242R โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6222V โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5215
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6212U โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5215L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215R