โปรเซสเซอร์ที่สนับสนุน Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055996

08/12/2020

รายการต่อไปนี้แสดงตัวประมวลผลที่รองรับสำหรับโมดู Memory100 Intel® Optane™แบบคงที่อย่างสม่ำเสมอ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8280L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๘๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8276L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๗๖
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๗๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๖๘
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๖๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๕๖
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum ๘๒๕๓


โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6262V
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6258R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๕๖
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๕๔
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๕๒
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6250L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๕๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6248R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๔๘
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6246R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๔๖
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๔๔
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6242R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๔๒
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240Y
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๔๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๓๘
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๓๔
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๓๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๖๒๒๖
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6222V
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6212U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6210U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6209U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6208U
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๕๒๒๒
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220S
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๕๒๒๐
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218T
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218N
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218B
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๕๒๑๘
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๕๒๑๗
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5215L
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold ๕๒๑๕


โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215R
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver ๔๒๑๕