คู่มือการผสานรวมสำหรับ Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055963

06/03/2020

คู่มือการผสานรวม Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit (PDF)PDF icon

คู่มือการผสานรวมประกอบด้วย:

  • คำแนะนำการติดตั้งทีละขั้นตอน
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์
  • คำแนะนำการเชื่อมต่อสายเคเบิลและเสาอากาศ

ขนาดไฟล์: ๕๖๔ KB
วันที่: มกราคม๒๐๒๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*