คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Data Center Block สำหรับการอนุมาน AI องค์กร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055831

05/12/2023

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) PDF icon
คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อทําความคุ้นเคยกับ Intel® Data Center Block สำหรับการอนุมาน AI องค์กรได้

ขนาด: 144 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2019
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*