วิธีการติดตั้งแบบผู้ใช้ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูล Intel® Wi-Fi Driver 21.50.X หรือใหม่กว่าสําหรับ Windows® 10

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055825

10/02/2024

ภาพรวมการติดตั้งแบบผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องระบุ

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถใช้วิธีการติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลเพื่อป้องกันการแทรกแซงของผู้ใช้เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ระบบและซอฟต์แวร์สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ที่เกี่ยวข้อง ใช้คําแนะนําต่อไปนี้เพื่อปรับใช้การติดตั้งแบบผู้ใช้ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลสําหรับแพ็คเกจ เฉพาะไดรเวอร์ Windows® 10 Wi-Fi โดยใช้ไดรเวอร์แพ็คเกจการติดตั้งเวอร์ชั่น 21.50.x หรือใหม่กว่า

หมาย เหตุ

ข้อมูลนี้มีไว้สําหรับผู้ดูแลระบบ IT ตัวแทนจําหน่าย และผู้วางระบบที่มีระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ปลายทาง

ไฟล์ที่ต้องใช้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ เฉพาะไดรเวอร์ Windows* 10 จาก ดาวน์โหลดไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และ Wi-Fi แพคเกจมีรูปแบบชื่อแฟ้มต่อไปนี้

WiFi_เวอร์ชั่น_DriverBitness_OS.exe

เวอร์ชั่น: เวอร์ชั่นของแพ็คเกจ
บิตเนอส: ไม่ว่าระบบปฏิบัติการจะเป็น 32 บิตหรือ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่าง: ไดรเวอร์เวอร์ชัน 21.60.2 แพ็คเกจเท่านั้นสําหรับ Windows® 10 64-บิต มีชื่อไฟล์ต่อไปนี้:

WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe

Intel แนะนําให้คุณใช้ไดรเวอร์ล่าสุดที่มีเสมอ

ขั้นตอนการติดตั้งและรายละเอียด

 1. ดาวน์โหลด ไฟล์ที่อธิบายไว้ด้านบน
 2. จากบรรทัดคําสั่งเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ เรียกดู ไดเรกทอรีย่อยที่มีไฟล์อยู่
 3. พิมพ์ชื่อ ไฟล์ EXE ตามด้วย - help (เช่น WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe - ความช่วยเหลือ) การดําเนินการนี้จะเปิดรายการตัวเลือกสําหรับการติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟล์ EXE ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง
 4. อ็อพชันที่พร้อมใช้คือ:
  1. [-q|-quiet|-s|-silent] - การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลโดยไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้
  2. [-l|-log <LogFileName>] - บันทึกไปยังไฟล์เฉพาะ
  3. [-repair] - ซ่อมแซม (หรือติดตั้งหากยังไม่ได้ติดตั้ง)
 5. คลิก เสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเลือกแล้ว

ตัวอย่างบรรทัดคําสั่งการติดตั้ง:

Install: "WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe -q -s"

ตัวอย่างบรรทัดคําสั่งถอนการติดตั้ง:

Uninstall: "WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe -uninstall"

หมาย เหตุ

บรรทัดคําสั่งนี้ไม่อนุญาตให้ทําการถอนการติดตั้งแบบเงียบ