คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS3GC008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055822

13/12/2019

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS3GC008 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้จะให้ภาพรวมของ:

  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • คำแนะนำการติดตั้งฮาร์ดแวร์

ขนาดไฟล์: ๓๓๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*