ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board M10JNP2SB

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055761

03/12/2019

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่เสร็จสมบูรณ์และผ่านการทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องบน Intel® Server Board M10JNP2SB

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบ
ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานของ Microsoft Windows * ๒๐๑๙ความเข้ากันได้และความเครียด
Red Hat Enterprise Linux * ๗.๖ความเข้ากันได้และความเครียด
เซิร์ฟเวอร์องค์กร SUSE Linux 15การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
CentOS * ๗.๕การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
CentOS * ๗.๖การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Microsoft Windows * ๒๐๑๐การติดตั้งพื้นฐาน
Microsoft Windows * Server ๒๐๑๖การติดตั้งพื้นฐาน
Red Hat Enterprise Linux * ๗.๕การติดตั้งพื้นฐาน
Red Hat Enterprise Linux * ๗.๔การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS * ๗.๔การติดตั้งพื้นฐาน

 

หมาย เหตุ
ความเข้ากันได้และความเครียดIntel สนับสนุนคุณสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทำงานของ Intel® Server Board สำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ด้านบนโดยไม่คำนึงถึงว่าอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐานIntel ให้การสนับสนุนและการทดสอบไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้สำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวม Intel® Server Board เมื่อผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์ให้ไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ
การติดตั้งพื้นฐานIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆแก่ระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ในรายการด้านบน หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคหรือความยากลำบากในการติดตั้งหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆด้านบนให้ดูการสนับสนุนจากชุมชนระบบปฏิบัติการ open source ที่เกี่ยวข้อง