ลิงก์สนับสนุนสําหรับ Intel® NUC Element

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055732

16/02/2024

หน้านี้จะรวมลิงก์เพื่อรองรับเนื้อหา BIOS และดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับองค์ประกอบ Intel® NUC

หมาย เหตุ ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® NUC Elements ก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC
ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC เริ่มต้น เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล