ลิงก์การสนับสนุนสําหรับ Intel® NUC Element

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055732

10/05/2023

หน้านี้รวมลิงก์ที่ไปยังเนื้อหาสนับสนุน BIOS และการดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับ Intel® NUC Element

หมาย เหตุ ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® NUC Element ก่อนที่คุณจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ

Intel® NUC Compute Element
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 13 Extreme - NUC13SBBi9 เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 13 Extreme - NUC13SBBi7 เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 13 Extreme - NUC13SBBi5 เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 12 Pro X - NUC12EDBv9 เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 12 Pro X - NUC12EDBv7 เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 12 Extreme - NUC12EDBi9 เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 12 Extreme - NUC12EDBi7 เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBv7 เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBi7 เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBv5 เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBi5 เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBi3 เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBC เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 Extreme NUC11DBBi7 เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 Extreme NUC11DBBi9 เว็บไซต์การสนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBv716W

เริ่มต้นใช้งาน

เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBi716W เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBv58W เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBi58W เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBi38W เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBC4W เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 8 Pro Compute Element - CM8v7CB8N เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล
Intel® NUC 8 Pro Compute Element - CM8v5CB8N เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 8 Pro Compute Element - CM8i7CB8N เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 8 Pro Compute Element - CM8i5CB8N เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® NUC 8 Pro Compute Element - CM8i3CB4N เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผลที่จําเป็น Intel® NUC 8 - CM8PCB4R เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด
ส่วนประกอบประมวลผลที่จําเป็น Intel® NUC 8 - CM8CCB4R เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด

ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC
ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC เริ่มต้นใช้งาน เว็บไซต์สนับสนุน การดาวน์โหลดทั้งหมด กำกับ ดูแล

Intel® NUC Chassis Element
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABA เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FBAV เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล

Intel® NUC Assembly Element
Intel® NUC Board Element CMA2GB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Pro Board Element CMA1BB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล

Intel® NUC Board Element
Intel® NUC Board Element BBMC1B2 เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABA เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABC เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Board Element CMB2GB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล
Intel® NUC Board Element CMB1BB เว็บไซต์สนับสนุน โปรแกรม ควบคุม กำกับ ดูแล