ID บทความ: 000055639 ประเภทข้อมูล: การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/04/2022

ทําไมโปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อปรุ่นเก่าบางรุ่นจึงมีความถี่พื้นฐานสูงกว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่กว่า

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายประสิทธิภาพในโปรเซสเซอร์ Intel® สมัยใหม่ ซึ่งได้มาจากการรวมกันของปัจจัยหลายประการ

คำอธิบาย

สังเกตว่าความถี่พื้นฐานสูงกว่าในโปรเซสเซอร์สําหรับแล็ปท็อปรุ่นเก่าเมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่

ความละเอียด

ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์เป็นพารามิเตอร์ดั้งเดิมที่ระบุสําหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพได้มาจากการรวมกันของปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําสั่งต่อรอบ (IPC), คุณสมบัติโปรเซสเซอร์, เทคโนโลยีกระบวนการ, สถาปัตยกรรม/การออกแบบของโปรเซสเซอร์ และความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ดีที่สุดถูกเปิดใช้งานโดยการปรับสมดุลปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในการออกแบบระบบที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่เราระบุความถี่พื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราก่อนIntel® Core™เจนเนอเรชั่น 12 แต่นี่ไม่ใช่ตัววัดที่เหมาะสมในการใช้สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์จากบรรทัดและ/หรือเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 66 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้