คู่มือการกำหนดค่า Intel® Server Component Extended Warranty

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055502

13/02/2020

คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบและอาจต้องใช้การเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือบริการ

เทคโนโลยีของ Intel อาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือการเปิดใช้บริการ ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบหรือผู้ค้าปลีกของคุณ

ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน (express หรือโดยนัยโดย estoppel หรือมิฉะนั้น) ไปยังสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่ได้รับอนุญาตจากเอกสารฉบับนี้

Intel ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งแบบ express และโดยนัยรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมเชิงพาณิชย์การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดรวมถึงการรับประกันใดๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการจัดการหรือการใช้งานในการค้า

ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อตัวแทนของ Intel ของคุณเพื่อรับข้อมูลจำเพาะและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Intel

Intel, Intel Xeon, Pentium และโลโก้ Intel เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อและแบรนด์อื่นๆอาจได้รับการอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

Intel Corporation ลิขสิทธิ์©

 

ภาพรวมบริการ

Intel® Server Component Extended Warranty เพิ่มการรับประกันผลิตภัณฑ์มาตรฐานสามปีเพิ่มขึ้นสองปี การรับประกันนี้นำเสนอสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®, ตัวควบคุม Intel® RAID และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® บริการนี้มีการซื้อเช่นฮาร์ดแวร์ผ่านผู้ค้าปลีก/ผู้แทนจำหน่ายและจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน สร้างกรณีสำหรับการสนับสนุน

 

รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของระบบ

ระบบ Sku ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:

  • บอร์ดหลัก
  • แหล่งจ่ายไฟ/อุปกรณ์จัดจำหน่าย
  • บอร์ดกระจายกำลัง (s)
  • แผงด้านหน้า
  • โมดูล i/o
  • โมดูลการจัดการ
  • พัดลม (s)
  • แบ็คเพลนแบบแอ็กทีฟ/แพสซีไดรฟ์ (s)
  • กระดานบริดจ์
  • ตัวขยาย Intel® RAID (ไม่ Intel® RAID ตัวควบคุม)  

 

หมาย เหตุส่วนประกอบด้านบนได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการรวมเข้าด้วยกันโดย Intel ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

 

รหัสผลิตภัณฑ์
มม #

คำ อธิบาย

การสั่งซื้อขั้นต่ำ
ปริมาณ

SVCEWUPSY
๙๑๑๒๙๓

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว
มีการซื้อการรับประกันแบบขยาย Intel® RAID Controller แยกต่างหาก

ไม่มี โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, ssd, หรืออุปกรณ์เครือข่าย

นำไปใช้กับ:
ระบบโปรเซสเซอร์เดียวทั้งหมดที่ใช้มาเธอร์บอร์ดที่มีซ็อกเก็ตเดี่ยว

1

SVCEWDPSY
๙๑๑๒๙๕

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับโปรเซสเซอร์สองตัว
มีการซื้อการรับประกันแบบขยาย Intel® RAID Controller แยกต่างหาก

หมาย เหตุSKU นี้ไม่สามารถใช้ได้กับระบบแบบครึ่งความกว้าง ดู SVCEWHWSY สำหรับระบบแบบครึ่งหนึ่งและสองความกว้างของโปรเซสเซอร์

SVCEWHWSY สำหรับระบบแบบครึ่งหนึ่งและสองความกว้างของโปรเซสเซอร์

ไม่มีโปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, Ssd, หรืออุปกรณ์เครือข่าย

นำไปใช้กับ:
ระบบโปรเซสเซอร์คู่ทั้งหมดที่ใช้มาเธอร์บอร์ดที่สองซ็อกเก็ต

1

SVCEWHWSY
๙๒๓๑๑๓

การรับประกันแบบขยายระบบสองปีสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ต่อไปนี้ และ โมดูลการประมวลผลที่เข้ากันได้สูงสุด4ตัว:

H2216XXKR2, H2216XXLR2, H2224XXKR2, H2224XXLR2, H2312XXKR2, H2312XXLR2, H2312XXKR3, H2224XXLR3, H2312XXLR3, H2204XXLRE

มีการซื้อการรับประกันแบบขยาย Intel® RAID Controller แยกต่างหาก

ไม่มี โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, ssd, หรืออุปกรณ์เครือข่าย

1

SVCEWHPCSY
๙๒๕๔๔๔

การรับประกันแบบขยายเวลาสองปีสำหรับ Intel® Data Center Blocks ในการกำหนดค่าเพื่อระบบสั่งซื้อ ประกอบด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมโพเนนต์RAID® RAID ทั้งหมด

ไม่มี โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, ssd, หรืออุปกรณ์เครือข่าย

1

รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บอร์ด

 

รหัสผลิตภัณฑ์
มม #

คำ อธิบาย

การสั่งซื้อขั้นต่ำ
ปริมาณ

SVCEWUPBD
๙๑๑๒๙๒

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

1

SVCEWDPBD
๙๑๑๒๙๔

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับโปรเซสเซอร์สองตัว

1

SVCEWHWB
๙๑๔๙๐๕

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับโมดูลการประมวลโปรเซสเซอร์ Intel®

1

การจัดเก็บข้อมูลและรหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Intel RAID

 

รหัสผลิตภัณฑ์
มม #

คำ อธิบาย

การสั่งซื้อขั้นต่ำ
ปริมาณ

SVCEWRAID
๙๑๑๒๙๘

การรับประกันแบบขยายสองปีสำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

การรับประกันแบบเพิ่มความสามารถของ RAID มีจำหน่ายแยกต่างหากแต่มี อยู่ ในรหัสความครอบคลุมของระบบ HPC: Svcewhpcsy

1

SVCEWSPR
๙๒๔๙๑๗

การรับประกันที่เพิ่มขึ้นสองปีสำหรับคอนโทรลเลอร์และระบบการจัดเก็บข้อมูลระดับพรีเมี่ยม Intel® RAID

1

 

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโทรศัพท์24x7 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีของ Intel®เท่านั้นและให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น Intel ขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ค้าปลีกหรือผู้แทนจำหน่ายของคุณก่อนที่จะติดต่อ Intel การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโทรศัพท์24x5 สามารถใช้งานได้กับพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ของ Intel®และมีไว้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

บริการนี้ไม่ครอบคลุมตายเมื่อมาถึงข้อเสนอแนะทางเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนทดแทนความเสียหายด้านเครื่องสำอาง (เช่นรอยขีดข่วนหรือรอยบุบ) หายไปขโมยไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอการติดตั้งความเสียหายทางเจตนาการกู้คืนหรือการถ่ายโอนข้อมูลหรือการกระทำของพระเจ้าหรือธรรมชาติ