ขั้นตอนการเปิดใช้งานสําหรับ Trusted Platform Module 2.0 และ Intel® Trusted Execution Technology

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055351

12/04/2022

ขั้นตอนการเปิดใช้งานสําหรับ Trusted Platform Module 2.0 และ Intel® Trusted Execution Technology (PDF)PDG icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่จําเป็นในการเปิดใช้งาน Trusted Platform Module 2.0 (TPM) และ Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) ภายในตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S2600

ขนาด: 1,020 KB
วันที่: มกราคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

ไม่รองรับ TPM 2.0 Onboard ในประเทศจีน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กําลังเปิดใช้งานIntel® Trusted Execution Technology
ภาพรวม Trusted Platform Module (TPM)