คู่มือการออกแบบอ้างอิงแร็คสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SERVER

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055301

05/11/2020

คู่มือการออกแบบอ้างอิงระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® SERVER LC Rack (PDF)PDF icon
คู่มือการออกแบบอ้างอิงนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมคำแนะนำและข้อกำหนดอื่นๆในการออกแบบแร็คหรือโซลูชั่น cabinet ที่มีระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SERVER ในสภาพแวดล้อมการระบายความร้อนของเหลว

ขนาด: ๒.๕ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*