ซ็อกเก็ตที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055173

23/01/2024

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รองรับซ็อกเก็ต 1 สถานะ
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 และ 5 FCLGA4677
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 (ไม่มีส่วนต่อท้าย H) FCLGA4189-4
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 (พร้อมส่วนต่อท้าย H) FCLGA4189-5
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 9200) FCLGA3647
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ 9200 ไม่เกี่ยวข้อง (บรรจุภัณฑ์ BGA)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ (เจนเนอเรชั่น 1) FCLGA3647
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1000 FCBGA1667
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ D-2000 FCBGA2518
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ E-2000M/ML/ME FCBGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ E-2000, 2000G/GE/GEL FCLGA1151
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1100C) FCLGA1155 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3: Intel® Xeon® โปรเซสเซอร์ E3-1100C FCBGA1284 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v2: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ E3-1100 v2 FCBGA1284 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v2 FCLGA1155 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 v3 FCLGA1150 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 v4: Intel® Xeon® โปรเซสเซอร์ E3-1265L/1285/1285L v4 FCLGA1150 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v4: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1258L/1278L v4 FCBGA1364 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v5 FCLGA1151 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1500 v5 FCBGA1440 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v6: Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ E3-1200 v6 FCLGA1151
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 v6: Intel® Xeon® โปรเซสเซอร์ E3-1500 v6 FCBGA1440
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 FCLGA1356 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400) FCLGA2011 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v2 FCLGA1356 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 v2 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v2) FCLGA2011 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v3: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v3 FCLGA1356 EOIS
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v3 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v3) FCLGA2011-3 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E5 v4 FCLGA2011-3
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 LGA1567 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 v2 FCLGA2011 EOIS
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 v3 FCLGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 v4 FCLGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10855M และ W-10885M FCPBGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W 1200 FCLGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2000 FCLGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3000 FCLGA3647

หมายเหตุ1
  • นี่เป็นข้อมูลทั่วไป ขอแนะนําให้ ตรวจสอบความเข้ากันได้ของซ็อกเก็ตของโปรเซสเซอร์ ที่ระบุไว้ในโปรเซสเซอร์แต่ละตัว และกับตัวแทนขายหรือสถานที่ซื้อของ Intel ของคุณ
  • FCLGA (Flip Chip Land Grid Array) บางครั้งถูกทําให้สั้นลงเป็น LGA (Land Grid Array)
  • โปรเซสเซอร์ที่มาในแพ็คเกจ BGA (Ball Grid Array) หรือ FCBGA (Flip Chip BGA) จะถูกบัดกรีลงในระบบและไม่ใช้ซ็อกเก็ต
  • FCLGA2011 อาจมีการระบุไว้เป็น FCLGA2011-1 หรือ LGA2011-1
  • FCLGA2011-3 อาจระบุเป็น FCLGA2011-V3, LGA2011-3 หรือ LGA2011-V3
  • ตารางนี้ไม่รวมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®รุ่นเก่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว ข้อมูลอาจหรืออาจจะยังไม่มีอยู่ในหน้า ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์