ซ็อกเก็ตที่โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รองรับ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055173

14/12/2022

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®รองรับซ็อกเก็ต1
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 4FCLGA4677
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 (ไม่มี H ต่อท้าย)FCLGA4189-4
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 (ที่มี H ต่อท้าย)FCLGA4189-5
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 9200)FCLGA3647
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 9200ไม่เกี่ยวข้อง (บรรจุภัณฑ์ BGA)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable (เจนเนอเรชั่น 1)FCLGA3647
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1000FCBGA1667
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-2000FCBGA2518
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2000M/ML/MEFCBGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2000, 2000G/GE/GELFCLGA1151
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1100C)FCLGA1155
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1100CFCBGA1284
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1100 v2FCBGA1284
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v2FCLGA1155
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E3 v3FCLGA1150
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v4: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L/1285/1285L v4FCLGA1150
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v4: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1258L/1278L v4FCBGA1364
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v5FCLGA1151
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1500 v5FCBGA1440
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v6: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1200 v6FCLGA1151
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3 v6: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1500 v6FCBGA1440
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400FCLGA1356
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400)FCLGA2011
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v2FCLGA1356
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v2)FCLGA2011
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v3: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v3FCLGA1356
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v3 (ยกเว้นโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1400/2400 v3)FCLGA2011-3
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v4FCLGA2011-3
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7LGA1567
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7 v2FCLGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 v3FCLGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล E7 v4FCLGA2011
ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™ x100ไม่
ตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™ x200SVLCLGA3647
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ 72x5SVLCLGA3647
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10855M และ W-10885MFCPBGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W 1200FCLGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2000FCLGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W: โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3000FCLGA3647

 

หมายเหตุ1
  • นี่เป็นข้อมูลทั่วไป ขอแนะนําให้ ตรวจสอบความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ตของโปรเซสเซอร์ ตามที่ระบุไว้ในโปรเซสเซอร์แต่ละตัว และกับตัวแทนฝ่ายขายหรือสถานที่ซื้อของ Intel ของคุณ
  • FCLGA (Flip Chip Land Grid Array) ถูกย่อให้สั้นลงเป็น LGA (Land Grid Array) ในบางครั้ง
  • โปรเซสเซอร์ที่มาในแพ็คเกจ BGA (Ball Grid Array) หรือ FCBGA (Flip Chip BGA) จะต้องถูกบัดกรีลงในระบบและอย่าใช้ซ็อกเก็ต
  • FCLGA2011 อาจแสดงเป็น FCLGA2011-1 หรือ LGA2011-1
  • FCLGA2011-3 อาจแสดงเป็น FCLGA2011-V3, LGA2011-3, หรือ LGA2011-V3
  • ตารางนี้ไม่ได้รวมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว ข้อมูลอาจหรืออาจจะยังไม่มีอยู่ในหน้า ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์