วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรองประชา * สำหรับการตั้งค่าและการกำหนดค่า Intel® AMT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000054981

28/06/2019

วิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรองประชา * สำหรับ Intel® AMT การติดตั้งและการกำหนดค่าระยะไกล (PDF)PDF icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อและติดตั้งใบรับรองประชา * ที่จะ:

  • ตรงกับชื่อรหัสประจำตัวของประชาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  • อนุญาตให้คุณใช้การกำหนดค่าและการบำรุงรักษาระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

ขนาด: ๓.๙๒ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*