ID บทความ: 000038285 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/01/2023

วิธีการเลือกโซลูชันระบายความร้อนสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แบบบรรจุกล่อง

สิ่งแวดล้อม

มีผลกับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อกําหนดสําหรับโซลูชันระบายความร้อน (ตัวระบายความร้อน) หรือโซลูชันการระบายความร้อนด้วยของเหลวสําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง Intel® Core™

คำอธิบาย

ต้องรู้วิธีเลือกโซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core ในระบบที่สร้างขึ้นเอง

ความละเอียด

สําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel Core™ เจนเนอเรชั่น 12 และ 13 ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. คลิกหน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ และป้อนหมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel ในช่องค้นหาที่อยู่มุมบนขวา
  2. เมื่ออยู่ในหน้า ให้ดูช่องกําลังไฟพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในส่วน ข้อมูลจําเพาะของ CPU
  3. เลือก โซลูชันระบายความร้อนที่มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า พลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ ตามความต้องการและความต้องการของคุณ

สําหรับเจนเนอเรชั่น 11 และเก่ากว่า ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันด้านบน แต่เลือกฟิลด์ TDP  แทน (ตามที่แสดงด้านล่าง) และเลือกโซลูชันระบายความร้อนที่มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า TDP

หมาย เหตุสําหรับโซลูชันการระบายความร้อนด้วยของเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข้ากันได้กับซ็อกเก็ตโปรเซสเซอร์ ติดต่อ ผู้ผลิตโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้

ตัวอย่างของเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

Example of 12th Generation processors

ตัวอย่างโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 และเก่ากว่า

Example of 11th Generation and older processors

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 43 ผลิตภัณฑ์

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้