ID บทความ: 000037208 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/03/2023

Intel® NUC แสดงหน้าจอสีดําหลังจากปิดวิดีโอ Netflix*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขหน้าจอสีดําหลังจากปิดวิดีโอ Netflix*

คำอธิบาย

เห็นหน้าจอสีดําอยู่หลังจากปิดวิดีโอที่เล่นจาก Netflix*

ความละเอียด

วิธีแก้ไขปัญหาที่แสดงหน้าจอสีดําหลังจากปิดวิดีโอ Netflix*:

  1. ติดตั้ง BIOS เวอร์ชันล่าสุด BIOS ล่าสุดที่มีอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel
  2. ติดตั้ง ไดรเวอร์กราฟิกล่าสุด ไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดสามารถพบได้ใน ศูนย์การดาวน์โหลด ของเรา
  3. เล่น ภาพยนตร์จาก Netflix* หลังจากทําตามขั้นตอนก่อนหน้านี้

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ทดสอบบริการสตรีมวิดีโออื่น เช่น YouTube* หรือ Amazon* เพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเว็บไซต์อื่นหรือไม่

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องมีการอัปเดตไดรเวอร์หรือ BIOS

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 283 ผลิตภัณฑ์

มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72VA
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC12SNKi54
ชุด
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้